Wykłady do przedmiotu: SZTUCZNA INTELIGENCJA


Wykład 1: wprowadzenie do AI
Wykład 2: Logika rozmyta
Wykład 3: Sieci Bayesa
Wykład 4: Algorytm K-NN i naiwny klasyfikator Bayesa
Wykład nr 5: Drzewa klasyfikacyjne.Metody oceny jakości klasyfikacji.

Wykład 6: Sieci Neuronowe

Laboratorium do przedmiotu: SZTUCZNA INTELIGENCJA


Lab 1: Zabawa w logike rozmyta
Lab 1: Zadanie
Lab 2: Zadania
Lab 3: Zadania
Lab 4: Zadania z logiki rozmytej
Lab 4: Rozwiazania zadan z logiki rozmytej       arkusz kalkulacyjny
Prezentacja mgr Tomasz Xięskiego
Dodatkowe zadania z logiki rozmytej
Lab 5-7: Sieci Bayesa i ich zastosowanie w narzędziu GeNIe
dodatek do Lab 6: Wprowadzenie do sieci bayesa i GeNIe
Lab 8-9: sieci bayesa i GeNIe
Rozwiązania: Zadanie 5    Zadanie 6    Zadanie 7
Lab 10: teoria obowiązkowa: Algorytm K-NN i naiwny klasyfikator Bayesa
Rozwiązanie zadań: Algorytm K-NN i naiwny klasyfikator Bayesa
Lab 12-13: Sieci neuronowe
NOWE !!!!! : Sieci Neuronowe w STATISTICA !!!!!
Zadania przygotowujące do egzaminu

Zagadnienia na egzamin - 14 czerwiec 2011 r.