Witaj!

Nazywam się Agnieszka Nowak - Brzezińska. Pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2000, będąc na trzecim roku studiów dziennych kierunku informatyka w Instytucie Informatyki zaoferowano mi pracę na etacie naukowo-dydaktycznym. Wcześniej nigdy nie sądziłam, że praca dydaktyczna może być tym, co w przyszłości stanie się moją prawdziwą pasją i co w dużym stopniu mnie ukształtuje. Jednak, od samego początku pracę polubiłam i po skończeniu studiów magisterskich uzupełniających postanowiłam, że (do odwołania) pozostanie to moje miejsce pracy. Tak jest po dziś dzień. Moja praca naukowa (ale i poniekąd dydaktyczna) krąży wokół tematów takich jak: eksploracja danych, sztuczna inteligencja, systemy wyszukiwania informacji, systemy eksertowe czy systemy wspomagania decyzji.

W ramach swojej pracy doktorskiej zajmowałam się optymalizacją metod reprezentacji reguł w dziedzinowych bazach wiedzy oraz optymalizacją procesów wnioskowania w systemach wspomagania decyzji, które zazwyczaj bazują na wiedzy zapisanej właśnie w takich zbiorach danych (z regułami). Użyłam analizy skupień jako metody tworzenia hierarchicznej struktury reguł, co pozwoliło zoptymalizować system ekspertowy a konkretnie algorytmy wnioskowania będące sercem takiego systemu. To mechanizm wnioskowania decyduje o tym jak wiele użytecznej wiedzy i jak szybko, jesteśmy w stanie wydobyć z danego systemu wspomagania decyzji. Gdy baza wiedzy ma strukturę grup reguł, w procesie wnioskowania wystarczy przeszukiwać reprezentantów grup i wybierać grupy relewantne względem poszukiwanych informacji zamiast (jak to miało miejsce w klasycznej formie bazy wiedzy z listą reguł w żaden sposób nieuporządkowaną) przeglądać całą bazę, reguła po regule. To tylko bardzo skrótowo opisana idea rozprawy doktorskiej. Po więcej szczegółów odsyłam do listy publikacji.

Obecnie, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół algorytmów wykrywania odchyleń. Wszystkie moje prace w tym zakresie dotyczą wykrywania danych oraz wiedzy ukrytej w tych danych. Głównymi zagadnieniami nad których chętnie się pochylam są: systemy ekspertowe, systemy z bazami wiedzy, analiza skupień, klasyfikacja, statystyczne metody analizy danych oraz metody i systemy wyszukiwania informacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania - proszę o kontakt poprzez adres email :)

Dane personalne

Nazwisko i imię: Agnieszka Nowak-Brzezińska
E-mail: agnieszka.nowak@us.edu.pl
Tytuł naukowy: Doktor w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: Informatyka
Miejsce pracy: Insytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, ul.Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
Telefon/Fax: +48 32 368 98 66

Granty, projekty badawcze:

Eksploracja regułowych baz wiedzy

Grant NCN nr: 2011/03/D/ST6/03027, 2012-2015, 451 400,00 PLN
kierownik grantu: dr Agnieszka Nowak-Brzezińska

Złożone bazy wiedzy: struktura i procesy wnioskowania

Grant promotorski (NCN) nr: N 206 1531 33, 2007-2009, 25 000 PLN
kierownik grantu: Prof. dr hab.inż. Alicja Wakulicz-Deja
Wykonawca: mgr Agnieszka Nowak

Organizowane sesje na konferencjach

 1. 8th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2016) - Best Special Session: MLMB 2016: Special Session on Machine Learning in Medicine and Biometrics
 2. The 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) - Special Session: Special Session on Artificial Intelligence and Applications
 3. 9th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2017) - MLMB 2017: Special Session on Machine Learning in Medicine and Biometrics
  Organizers: Piotr Porwik, Alicja Wakulicz-Deja, Agnieszka Nowak-Brzezińska
 4. 10th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2018) - CDS 2018: Special Session on Complex Decision Systems
  Organizers: Alicja Wakulicz-Deja, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Małgorzata Przybyła-Kasperek

Książki

 1. Wakulicz-Deja A., Boryczka U., Nowak-Brzezińska A. Podstawy Systemów Wyszukiwania Informacji - Analiza metod, EXIT, Warszawa, Polska, 2014
 2. Wybrane zagadnienia analizy danych, red. n. Alicja Wakulicz-Deja, ISBN 978 - 83 - 7837 - 030-7, EXIT, Warszawa, Polska, 2013 (dwa rozdziały:Przygotowanie danych, oraz Systemy analizy danych - podejście statystyczne)

Publikacje

Rok 2018

 1. Nowak-Brzezińska A., Outlier Mining in Rule-Based Knowledge Bases, Journal of applied computer science, Vol. 25 No. 2 (2017), pp. 7-27
 2. Nowak-Brzezińska A.,Xięski T.,Outlier Mining using the DBSCAN algorithm, Journal of applied computer science, Vol. 25 No. 2 (2017), pp. 53-68
 3. Nowak-Brzezińska A., Feature Selection Approach for Rule-Based Knowledge Bases, Advances in Feature Selection for Data and Pattern Recognition Springer, Stańczyk, U., Zielosko, B., Jain, L.C., (Eds.), Intelligent Systems Reference Library, 138, 163-182, Springer, (2018), (Rozdziały w książkach w językuangielskim (niepowiązane z konferencją))

Rok 2017

 1. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T., Simiński R., Przybyła-Kasperek M. Knowledge Exploration in Medical Rule-Based Knowledge Bases, International Conference on Computational Collective Intelligence, 150-160, 2017, Springer International Publishing, LNCS, volume 10449
 2. Przybyła-Kasperek M., Nowak-Brzezińska A., Simiński R. Decision Fusion Methods in a Dispersed Decision System-A Comparison on Medical Data,International Conference on Computational Collective Intelligence, 139-149, 2017, Springer International Publishing, LNCS, volume 10449
 3. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T. Impact of Clustering Parameters on the Efficiency of the Knowledge Mining Process in Rule-based Knowledge Bases, Uniwersytet Jagielloński, Schedae Informaticae, 2017, Volume 25,DOI: 10.4467/20838476SI.16.007.6188, 11 pkt, lista B
 4. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T. Influence of Similarity Measures for Rules and Clusters on the Efficiency of Knowledge Mining in Rule-Based Knowledge Bases, International Conference: Beyond Databases, Architectures and Structures, BDAS 2017: Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation pp 67-78, 15 pkt, WoS, DOI: 10.1007/978-3-319-58274-0_6
 5. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T. Comparison of similarity measures in context of rules clustering, Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017), ISBN 978-1-5090-5794-8, IEEE Catalog Number CFP1772N-USB,2017 IEEE
 6. Nowak-Brzezińska A. Outlier mining in rule-based knowledge bases, Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017), ISBN 978-1-5090-5794-8, IEEE Catalog Number CFP1772N-USB,2017 IEEE
 7. Nowak-Brzezińska A., Molenda M., Molenda M., Drosdzol-Cop A., ELECTROPUNCTURE IN NON-SPECIFIC NECK PAIN: A PILOT STUDY, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 2017, Volume 17, Issue 1, Pages 67-72, Publisher: Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, 12 pkt, lista B
 8. Nowak-Brzezińska A., Bielec-Berek B., Jastrzębska-Stojko Ż., Drosdzol-Cop A., Jendyk C., Boruczkowski D., Ołdak T., Stojko R., Maternal predictors and quality of umbilical cord blood units, Cell and Tissue Banking, Springer, August 2017, pp 1-7, doi="10.1007/s10561-017-9657-y", url="https://doi.org/10.1007/s10561-017-9657-y", 20 pkt, lista A

Rok 2016

 1. Nowak-Brzezińska A. Mining rule-based knowledge bases, Communications in Computer and Information Science, Volume 613, pages 94-108, 2016, Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, 12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016, Proceedings
 2. Simiński R., Nowak-Brzezińska A. Goal-Driven Inference for Web Knowledge Based System, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology "ISAT 2015" Part IV,99-109, 2016, Springer International Publishing
 3. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T. Exploration of medical rule-based knowledge bases, Studia Informatica,37,1,149-162,2016,
 4. Simiński R., Nowak-Brzezińska A. KBExplorator and KBExpertLib as the Tools for Building Medical Decision Support Systems International Conference on Computational Collective Intelligence,494-503,2016,Springer International Publishing
 5. Przybyła-Kasperek M., Nowak-Brzezińska A. Intersection Method, Union Method, Product Rule and Weighted Average Method in a Dispersed Decision-Making System-a Comparative Study on Medical Data,International Conference on Computational Collective Intelligence,,,451-461,2016,Springer International Publishing
 6. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T., Simiński R., Przybyła-Kasperek M. Mining Medical Knowledge Bases,International Conference on Computational Collective Intelligence, 472-481,2016,Springer International Publishing
 7. Ćwiklińska I., Nowak-Brzezińska A.: Porównanie algorytmów wnioskowania klasycznego i rozmytego na przykładzie systemu wspomagania decyzji managera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt 90. 2016.

Rok 2015

 1. Nowak-Brzezińska A., KbExplorator a inne narzędzia eksploracji regułowych baz wiedzy, STUDIA INFORMATICA, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 34, No. 2A (111), s. 215-226, 2015
 2. Nowak-Brzezińska A., Turos A.: Performance testing of database servers using outlier mining methods, STUDIA INFORMATICA, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 34, No. 2A (111), s. 215-226, 2015
 3. Plinta R., Sobiecka J., Drosdzol-Cop A., Nowak-Brzezińska A., Kobiołka A., Skrzypulec-Plinta V.: Sexual health of Polish disabled athletes, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015 Jun 30;12(7):7417-29. doi: 10.3390/ijerph120707417.PMID:26133132
 4. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T.: VISUALIZATION OF MEDICAL RULE-BASED KNOWLEDGE BASES, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol.24, (91--98), 2015
 5. Nowak-Brzezińska A., Wakulicz-Deja A.: Exploration of Knowledge Bases Inspired by Rough Set Theory, Concurrency, Specification and Programming, Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, ISBN 978-83-7996-181-8
 6. Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Goal-driven Inference for Web Knowledge Based System, Conference: International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT'2015, Volume: Advances in Intelligent Systems and Computing Series, Springer, ISSN: 2194-5357
 7. Plinta R., Sobiecka J., Drosdzol-Cop A., Nowak-Brzezińska A., Skrzypulec-Plinta V.: Sexuality of Disabled Athletes Depending on the Form of Locomotion, Journal of Human Kinetics volume 48/2015, 79-86, DOI: 10.1515/hukin-2015-0094 79, Sport and Disabled Individuals – Theory and Practice

Rok 2014

 1. Nowak-Brzezińska A., Jach T. The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing. SPRINGER: Communications in Computer and Information Science, Beyond Databases, Architectures and Structures 2014, 201-210
 2. Nowak-Brzezińska A., Xięski T. Exploratory clustering and visualization. Procedia Computer Science, Elsevier, 2014
 3. Nowak-Brzezińska A., Xięski T. Wydobywanie wiedzy z danych złożonych. Studia Informatica, Vol. 35, No. 2A (116), 2014
 4. Nowak-Brzezińska A., Turos A. Wykrywanie danych nietypowych - nowe podejście. Studia Informatica, Vol. 35, No. 2A (116), 2014
 5. Nowak-Brzezińska A., Simiński R. New inference algorithms based on rules partition. CS&P, the 23nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014). Informatik-Berichte, vol.245, Humboldt-University. Chemnitz, Germany, 2014.
 6. Stojko R., Jendyk C., Drosdzol-Cop A., Sadłocha M.,Nowak-Brzezińska A., Boruczkowski D., Ołdak T., Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej uzyskiwanej okołoporodowo na wybrane parametry komórek macierzystych, Ginekologia Polska, Nr 8/2014, Ginekol Pol. 2014 , 85, 582-588
 7. Nowak-Brzezińska A., Turos A. Wykrycie nietypowości w danych rzeczywistych, Systemy Inteligencji Obliczeniowej, Katowice, 2014, Rozdział 11, strony 133-143, ISBN 978 – 83 – 62462 – 11-7

Rok 2013

 1. Wybrane zagadnienia analizy danych, red. n. Alicja Wakulicz-Deja, ISBN 978 - 83 - 7837 - 030-7, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, Warszawa, 2013.2 rozdziały w książce:Przygotowanie danych, strony 23-41 oraz Systemy analizy danych – podejście statystyczne, strony 123-172
 2. Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Przybyła-Kasperek M. Complex Decision Systems and Conflicts Analysis Problem, Fundamenta Informaticae 127 (1), 2013, IOS Press, 341-356
 3. Nowak - Brzezińska A. WYKRYWANIE REGUŁ NIETYPOWYCH – METODY OPARTE NA ANALIZIE SKUPIEŃ, BDAS 2013, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 34, No. 2A (111), s. 239-250,2013
 4. Nowak-Brzezińska A., Jach T. Metoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji Studia Informatica, Vol. 34, No. 2A (111), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, 227-238 – ISSN 0208-7286
 5. Nowak-Brzezińska A., Xięski T.: Metody reprezentacji danych złożonych. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 34, No. 2A (111), s. 215-226, 2013
 6. Kocyba J., Jach T., Nowak-Brzezińska A. Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm., MIT 2013, JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES Vol. 22/2013, ISSN 1642-6037, strony 63-70 ISSN 1642-6037
 7. Nowak - Brzezińska A. Eksploracja regułowych baz wiedzy, Systemy Wspomagania Decyzji. Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Pani Profesor Alicji Wakulicz-Deji, strony 303-318, ISBN 978-83-62462-09-4, Katowice 2013
 8. Nowak-Brzezińska A., Jach T.,Xięski T. Analiza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych, monografia jubileuszowa 45 lecia pracy naukowej, Systemy Wspomagania Decyzji, Wydawnictwo U. Śl., strony 349 - 363, ISBN 978-83-62462-09-4, Katowice 2013
 9. Nowak - Brzezińska A. WYKRYWANIE REGUŁ NIETYPOWYCH – METODY OPARTE NA ANALIZIE SKUPIEŃ, isbn 978-83-62462-08-7, Systemy Wspomagania decyzji, Zakopane 2012, katowice 2013, instytut informatyki u.śl., strony 83- 90
 10. Nowak - Brzezińska A., Jach T. Metoda współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną, isbn 978-83-62462-08-7, Systemy Wspomagania decyzji, Zakopane 2012, katowice 2013, instytut informatyki u.śl., strony 91 -100

Rok 2012

 1. Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Knowledge mining approach for optimization of inference processes in rule knowledge bases, ISBN 978-3-642-33617-1, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7567, Springer Berlin Heidelberg, (534-537), 2012
 2. Nowak-Brzezińska A., Outlier mining in rule-based knowledge bases, Rough Sets and Current Trends in Computing, V 7413, Lecture Notes in Computer Science, Yao, JingTao et al. Springer Berlin Heidelberg, (206-211), 2012
 3. Wakulicz-Deja A., Nowak – Brzezińska A., Jach T., Inference processes using incomplete knowledge in Decision Support Systems - chosen aspects, Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, 2012
 4. Xięski T., Nowak-Brzezińska A., Wakulicz-Deja A.: Density-based method for clustering and visualization of complex data, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2012,volume 7413, p.142
 5. Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Knowledge mining approach for optimization of inference processes in MEDICAL rule knowledge bases, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol.20, (19--27), 2012
 6. Jach T., Nowak-Brzezińska A., Chosen aspects of inference process in decision support systems with incomplete knowledge [in polish], Studia Informatica, Scientific Papers of Silesian University of Technology, 2012, Vol. 33, Number 2A (105), p. 465-477
 7. Nowak-Brzezińska A., Outlier exploration in rule knowledge base [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume (33), Number (2A(105)), strony (479 - 492),2012
 8. Nowak-Brzezińska A., Xięski T.: Density based clustering and visualisation method of complex data [in polish], Studia Informatica, Scientific Papers of Silesian University of Technology, 2012

Rok 2011

 1. Dramiński M., Kierczak M., Nowak-Brzezińska A., Koronacki J., Komorowski J., The Monte Carlo feature selection and interdependency discovery is unbiased Control and Cybernetics, vol. 40 (2011) No. 2, (199-211)
 2. Xięski T., Wakulicz – Deja A., Nowak-Brzezińska A., Efficiency of complex data clustering, Proceedings of RSKT, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6954, Springer, 2011, (636-641),
 3. Jach T., Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Inference processes in Decision Support Systems with incomplete knowledge, Proceedings of RSKT, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6954, Springer, 2011, (616-625)
 4. Jach T., Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Xięski T.: Towards a practical approach to discover internal dependencies in rule-based knowledge bases, Proceedings of RSKT, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6954, Springer, 2011, (232-237)
 5. Nowak-Brzezińska A., Optimization of decision support systems [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume (32), Number (2A(96)), strony (403 - 416),2011
 6. Nowak-Brzezińska A., Jach T., Inference processes in systems with incomplete knowledge [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume (32), Number (2A(96)), strony (377 – 389), 2011
 7. Nowak-Brzezińska A., Xięski T., Complex data clustering [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume (32), Number (2A(96)), (391 - 402), 2011
 8. Nowak-Brzezińska A., Outlier exploration in rule knowledge bases [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, (119 - 126), 2011
 9. Nowak-Brzezińska A., Artificial Intelligence in decision support systems [in polish], Software Developer’s Journal, Nr 4, April 2011 (196), ISSN 1734 - 3917

Rok 2010

 1. Nowak-Brzezińska A., Jach T., Xięski T., Choosing the clustering algorithm and the efficiency of searching the documents [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume (31), Number (2A(89)), (147-162),2010
 2. Nowak-Brzezińska A., A.Wakulicz – Deja, Choosing the similarity measures and the efficiency of rules clustering in complex knowledge bases [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume (31), Number (2A(89)), (189-202), 2010
 3. Nowak-Brzezińska A., New aspects of cluster analysis [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, ISBN 978-83-62462-01-8, (73-82) 2009

Rok 2009

 1. Nowak A., Wakulicz-Deja A., The way of rules representation in composited knowledge bases, Advanced In Intelligent and Soft Computing, Man – Machine Interactions, Springer-Verlag, 175-182, 2009
 2. Nowak A., Zielosko B., Clustering of partial decision rules, Advanced In Intelligent and Soft Computing, Man – Machine Interactions, Springer-Verlag, 183 – 190, 2009
 3. Nowak-Brzezińska A., Jach T., Xięski T., Finding a relevant document into the clusters of documents' characteristics, Intelligent Information Systems 2010, Publishing House of University of Podlasie, ISBN 978-83-7051-580-5, 273—283
 4. Nowak A., R. Simiński, A. Wakulicz-Deja, Inference Algorithms for Hierarchical Knowledge Bases, Recent Advances In Intelligent Information Systems, Springer-Verlag, Advances In Soft Computing, Academic Publishing House EXIT, ISBN 978-83-60434-59-8, 567–578, 2009
 5. Nowak A., B. Zielosko, Inference Processes on Clustered Partial Decision Rules, Recent Advances In Intelligent Information Systems, Springer-Verlag, Advances In Soft Computing, Academic Publishing House EXIT, ISBN 978-83-60434-59-8, 579–588, 2009
 6. Nowak A., T. Xięski, T. Jach, An analysis of hierarchical and nonhierarchical clustering algorithms for text documents [in polish], STUDIA INFORMATICA, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Volume 30, Number 2A (83), 245-258, 2009
 7. Nowak A., Wakulicz-Deja A., Methods of representation of rules clusters in complex knowledge bases [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, ISBN 978-83-920730-6-2, 101-110
 8. Nowak – Brzezińska A., Statistical methods of data analysis [in polish], in: Alicja Wakulicz –Deja (ed.), Choosen aspects of data analysis [in polish], The Institute of Computer Science, Silesian University, Katowice 2009, e-book, 21-48.
 9. Nowak-Brzezińska A., Business data analysis [in polish], in: Barbara Marszał-Paszek, Piotr Paszek (ed.): “IT in business: Data exploration, analysis and visualization, The Institute of Computer Science, Silesian University, Katowice 2009, ISBN: 978-83-62462-00-1, e-book, 45-72.
 10. Nowak – Brzezińska A., „Biostatistic and statistical methods of data analysis [in polish], in: Magdalena Tkacz, Zygmunt Wróbel (ed.): „IT in medicine – nature data analysis”, The Institute of Computer Science, Silesian University, Katowice 2009, ISBN:978-83-920730-8-6, 41-58.
 11. Nowak – Brzezińska A., „Knowledge discovery in data [in polish], in: Magdalena Tkacz , Zygmunt Wróbel (ed.): „IT in medicine – nature data analysis”, The Institute of Computer Science, Silesian University, Katowice 2009, ISBN:978-83-920730-8-6, e-book, 15-40.
 12. Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Artificial Intelligence - expert systems [in polish], The Institute of Computer Science, Silesian University, e-book, Katowice 2009.

Rok 2008

 1. Nowak A., Wakulicz-Deja A., Simiński, R., “Knowledge representation for composited knowledge bases”, Challenging Problems of Science, Computer Science, EXIT, Intelligent Information Systems 2008, Zakopane, ISBN 978-83-60434-44-4, 405—414
 2. Nowak A. , Wakulicz-Deja, A., “The inference processes on composited knowledge bases”, Challenging Problems of Science, Computer Science, EXIT, Intelligent Information Systems 2008, ISBN 978-83-60434-44-4,415—422
 3. Nowak A., Wakulicz-Deja A., Efficiency of inference processes in complex knowledge bases [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, 2007, Zakopane

Rok 2007

 1. Nowak A., Wakulicz-Deja A., From an information system to a decision support system”, Springer Verlag – Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 4585, Rough Sets and Intelligent Systems Paradigm 2007, 454-464 (2007)
 2. Nowak A., Wakulicz-Deja A., The concept of inference process for hierarchical knowledge base [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, 2006, Zakopane, 117-122 (2007)
 3. Nowak A., Wakulicz-Deja A., From an Information System to a Decision Support System“, Springer Verlag – Lecture Notes in Computer Science, 2007, pp 454-464

Rok 2006

 1. Nowak A., Wakulicz-Deja A., Bachliński S., “Optimization of Speech Recognition by Clustering of Phones”, Fundamenta Informaticae, 72 (2006), IOS Press, pp 283-293
 2. Nowak A., Siminski R., Wakulicz-Deja A., “Towards modular representation of knowledge base”, Springer Verlag – Advances in Soft Computing, 2006
 3. Nowak A., Wakulicz-Deja A., “The inference processes on clustered rules”, Springer Verlag – Advances in Soft Computing, 2006
 4. Nowak A., Wakulicz-Deja A., The concept of inference process for hierarchical knowledge base [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, 2006, Zakopane

Rok 2005

 1. Nowak A., Wakulicz-Deja A. Bachliński S., “Optimization of Speech Recognition by Clustering of Phones”, Concurrency, Specification and Concurrency 2005 – Ruciane-Nida, Poland, September 28-30, 2005
 2. Nowak A., Wakulicz-Deja A. , “The concept of the hierarchical clustering algorithms for rules based systems”, Intelligent Information Systems 2005 – New Trends in Intelligent Information Processing and Web Mining, Gdańsk, Poland, June 13-16, 2005
 3. Nowak A., Wakulicz-Deja A., Stop criterion for clustering algorithm and efficiency of decision support system [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, 2005, Zakopane

Rok 2004

 1. Nowak A., Wakulicz-Deja A., “Agglomerative methods of rules clustering for optimization of inference processes [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, 2004, Zakopane, Poland, December 7-9, 2004
 2. Nowak A., Wakulicz-Deja A., “Effectivness comparison of classification rules based on k-means clustering and Salton’s metod”, Monitoring, Security and Rescue Techniques In Multiagent Systems 2004, Iteration Workshop, Płock, Poland, June 7-9, 2004. [Procederings of the International Workshop on Monitoring, ISBN 83-920897-0-7]

Rok 2003

 1. Nowak A., Choosen aspects of Data Mining - clustering algorithms analysis [in polish], Decision Support Systems, Silesian University, Zakopane, December 2003, ISBN 83-920730-1-0
 2. Nowak A., An influence of statistical information on the efficiency of decision support systems [in polish], Public statistics – new needs and opportunities, Warsaw, May 2003
 3. Nowak A., Actualization process of decision support systems based on statistical information created during the inference process [in polish], Public statistics – new needs and opportunities, Warsaw, May 2003
 4. Nowak A., Simiński R., Chosen aspects of implementation of multiplatformed module of inference process Inter v 2.0. [in polish], Knowledge Engineering and Expert Systems, Wrocław, June 2003
 5. Nowak A., Froelich W., Knowledge extracting for the problem of pursuit and escape, Advanced Simulation of systems, Sv. Hostyn, September 2003