TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

Statystyki zakładu

Statystyki prezentują w formie wykresu słupkowego całkowitą liczbę publikacji i wydarzeń w całym zakładzie porównaną do średniej w zakładzie, w relacji do lat. Aby wyświetlić statystyki wybierz jedną z powyższych opcji. Szczegółowe statystyki dotyczące każdego pracownika znajdują się na jego profilu.

-

-

© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.