@Article{1+Paszek+Marszał-Paszek+BarbaraMarsza\l-Paszek, author = {Piotr Paszek and Barbara Marszał-Paszek and Barbara Marsza\l-Paszek}, title = {Classifiers Based on Nondeterministic Decision Rules}, journal = {}, volume = {43}, number = {}, pages = {445-454}, year = {2013} } @Article{2+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {Multimedialne techniki przekazywania informacji, a ich zastosowanie w medycynie}, journal = {Techniki Informatyczne w Medycynie}, volume = {304}, number = {2}, pages = {287-296}, year = {1997} } @Article{3+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {Building Management System—Artificial Intelligence Elements in Ambient Living Driving and Ant Programming for Energy Saving—Alternative Approach}, journal = {Information Technologies in Medicine}, volume = {407}, number = {5}, pages = {109-120}, year = {2016} } @Book{4+Nowak-Brzezińska+Prof.drhab.inż.AlicjaWakulicz-Deja+drhab.(prof.UŚ)UrszulaBoryczka, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Prof. dr hab.inż. Alicja Wakulicz-Deja and dr hab. (prof. UŚ) Urszula Boryczka}, title = {Podstawy Systemów Wyszukiwania Informacji - Analiza metod}, publisher = {Wydawnictwo EXIT}, address = {Warszawa}, year = {2014} } @Book{5+Marszał-Paszek+Froelich+Nowak-Brzezińska, author = {Barbara Marszał-Paszek and Wojciech Froelich and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Wybrane zagadnienia analizy danych}, publisher = {Wydawnictwo EXIT}, address = {Warszawa}, year = {2013} } @Article{6+Jach+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing}, journal = {SPRINGER}, volume = {}, number = {}, pages = {201-210}, year = {2014} } @Article{7+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Exploratory clustering and visualization}, journal = {Elsevier, Procedia Computer Science}, volume = {}, number = {}, pages = {}, year = {2014} } @Book{8+, author = {}, title = {Systemy Wspomagania Decyzji. Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Pani Profesor Alicji Wakulicz–Deji}, publisher = {Instytut Informatyki Uniwersytetu \'Sl\k askiego}, address = {Katowice}, year = {2013} } @Article{9+Nowak-Brzezińska+Przybyła-Kasperek+Prof.drhab.inż.AlicjaWakulicz-Deja, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Małgorzata Przybyła-Kasperek and Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja}, title = {Complex Decision Systems and Conflicts Analysis Problem}, journal = {Fundamenta Informaticae}, volume = {}, number = {127 (1), 2013, IOS Press}, pages = {341-356}, year = {2013} } @Article{10+Nowak-Brzezińska, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {WYKRYWANIE REGUŁ NIETYPOWYCH – METODY OPARTE NA ANALIZIE SKUPIEŃ}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {239-250}, year = {2013} } @Article{11+Jach+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {etoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {227-238}, year = {2013} } @Article{12+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Metody reprezentacji danych złożonych}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {215-226}, year = {2013} } @Article{13+Jach+Nowak-Brzezińska+KocybaJacek, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Kocyba Jacek}, title = {Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm.}, journal = {JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES}, volume = {}, number = {Vol. 22/2013}, pages = {63-70}, year = {2013} } @Article{14+Nowak-Brzezińska, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Eksploracja regułowych baz wiedzy}, journal = {Systemy Wspomagania Decyzji}, volume = {}, number = {Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Pani Profesor Alicji Wakulicz-Deji}, pages = {303-318}, year = {2013} } @Article{15+Jach+Nowak-Brzezińska+Xięski, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Xięski}, title = {naliza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych}, journal = {Systemy Wspomagania Decyzji, Wydawnictwo U. Śl.,}, volume = {}, number = {}, pages = {349 - 363}, year = {2013} } @Article{16+Nowak-Brzezińska, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {WYKRYWANIE REGUŁ NIETYPOWYCH – METODY OPARTE NA ANALIZIE SKUPIEŃ}, journal = {Systemy Wspomagania decyzji}, volume = {}, number = {isbn 978-83-62462-08-7}, pages = {83- 90}, year = {2013} } @Article{17+Nowak-Brzezińska+Jach, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Jach}, title = {Metoda współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną}, journal = {Systemy Wspomagania decyzji}, volume = {}, number = {}, pages = {91-100}, year = {2013} } @Article{18+Paszek+Marszał-Paszek+BarbaraMarsza\l-Paszek, author = {Piotr Paszek and Barbara Marszał-Paszek and Barbara Marsza\l-Paszek}, title = {Nondeterministic Decision Rules in Classification Process for Medical Data}, journal = {Journal of Medical Informatics and Technologies}, volume = {17}, number = {}, pages = {59-64}, year = {2011} } @Article{19+Paszek+Marszał-Paszek, author = {Piotr Paszek and Barbara Marszał-Paszek}, title = {Deterministic and Nondeterministic Decision Rules in Classification Process}, journal = {Journal of Medical Informatics and Technologies}, volume = {14}, number = {}, pages = {87-92}, year = {2010} } @Article{20+Paszek+AlicjaWakulicz-Deja, author = {Piotr Paszek and Alicja Wakulicz-Deja}, title = {Applying rough set theory to multi stage medical diagnosing}, journal = {Fundamenta Informaticae}, volume = {54}, number = {4}, pages = {387-408}, year = {2003} } @Article{21+Paszek+Marszał-Paszek+BarbaraMarsza\l-Paszek, author = {Piotr Paszek and Barbara Marszał-Paszek and Barbara Marsza\l-Paszek}, title = {Nondeterministic Decision Rules in Rule-Based Classifier}, journal = {}, volume = {424}, number = {}, pages = {180-190}, year = {2014} } @Article{22+Paszek+Marszał-Paszek+BarbaraMarsza\l-Paszek, author = {Piotr Paszek and Barbara Marszał-Paszek and Barbara Marsza\l-Paszek}, title = {Reguły niedeterministyczne w systemach decyzyjnych}, journal = {}, volume = {}, number = {}, pages = {289-302}, year = {2013} } @Book{23+, author = {}, title = {Systemy Wspomagania Decyzji. Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Pani Profesor Alicji Wakulicz–Deji}, publisher = {Instytut Informatyki Uniwersytetu \'Sl\k askiego}, address = {Katowice}, year = {2013} } @Book{24+Utracki+Boryczka, author = {Jarosław Utracki and Mariusz Boryczka}, title = {Ewolucyjne i Agresywne podejście do wyszukiwania wzorców i przewidywania zachowań w Systemach Zarządzania Energią w Budynkach z wykorzystaniem metod opartych na naturze w celu optymalizacji zużycia energii.}, publisher = {Springer}, address = {Advances in Feature Selection for Data and Pattern Recognition}, year = {2017} } @Article{25+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SIECIOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH OPTYMALIZACJĘ ROJOWĄ}, journal = {Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców}, volume = {312}, number = {10}, pages = {229-233}, year = {2017} } @Article{26+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: MRÓWKI W SŁUŻBIE OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ}, journal = {Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców}, volume = {312}, number = {10}, pages = {226-228}, year = {2017} } @Article{27+Simiński+Nowak-Brzezińska, author = {Roman Simiński and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {New inference algorithms based on rules partition}, journal = {CS&P, the 23nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014).}, volume = {}, number = {Informatik-Berichte, vol.245, Humboldt-University.}, pages = {}, year = {2014} } @Article{28+Nowak-Brzezińska+tojkoR.+JendykC.+Drosdzol-CopA.+SadłochaM.+BoruczkowskiD.+OłdakT.+, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and tojko R. and Jendyk C. and Drosdzol-Cop A. and Sadłocha M. and Boruczkowski D. and Ołdak T. and }, title = {Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej uzyskiwanej okołoporodowo na wybrane parametry komórek macierzystych}, journal = {Ginekologia Polska}, volume = {}, number = {Nr 8/2014, Ginekol Pol. 2014}, pages = {582-588}, year = {2014} } @Article{29+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: BUDYNKI PASYWNE, CZY REAKTYWNE. NOWE ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE - WSPARCIE ALGORYTMICZNE}, journal = {Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców}, volume = {312}, number = {10}, pages = {220-225}, year = {2017} } @Article{30+Jach+AgnieszkaNowak-Brzezi\'nska+TJach, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezi\'nska and T Jach}, title = {Wyb\'or algorytmu grupowania a efektywno\'s\'c wyszukiwania dokument\'ow}, journal = {Studia Informatica}, volume = {31}, number = {2A}, pages = {89}, year = {2010} } @Article{31+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Wydobywanie wiedzy z danych złożonych}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 35, No. 2A (116)}, pages = {}, year = {2014} } @Article{32+Nowak-Brzezińska+ArturTuros, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Artur Turos}, title = {Wykrywanie danych nietypowych - nowe podejście.}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 35, No. 2A (116)}, pages = {}, year = {2014} } @Article{33+Jach+AgnieszkaNowak-Brzezi\'nska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezi\'nska}, title = {Finding a relevant document in the clusters of documents’ characteristics}, journal = {Intelligent Information Systems}, volume = {}, number = {s 273}, pages = {283}, year = {2010} }