@Article{1+Nowak-Brzezińska+Przybyła-Kasperek+Prof.drhab.inż.AlicjaWakulicz-Deja, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Małgorzata Przybyła-Kasperek and Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja}, title = {Complex Decision Systems and Conflicts Analysis Problem}, journal = {Fundamenta Informaticae}, volume = {}, number = {127 (1), 2013, IOS Press}, pages = {341-356}, year = {2013} }