@Article{1+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Exploratory clustering and visualization}, journal = {Elsevier, Procedia Computer Science}, volume = {}, number = {}, pages = {}, year = {2014} } @Article{2+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Wydobywanie wiedzy z danych złożonych}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 35, No. 2A (116)}, pages = {}, year = {2014} } @Article{3+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Metody reprezentacji danych złożonych}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {215-226}, year = {2013} } @Article{4+Jach+Nowak-Brzezińska+Xięski, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Xięski}, title = {naliza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych}, journal = {Systemy Wspomagania Decyzji, Wydawnictwo U. Śl.,}, volume = {}, number = {}, pages = {349 - 363}, year = {2013} }