@Book{1+Marszał-Paszek+Froelich+Nowak-Brzezińska, author = {Barbara Marszał-Paszek and Wojciech Froelich and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Wybrane zagadnienia analizy danych}, publisher = {Wydawnictwo EXIT}, address = {Warszawa}, year = {2013} }