@Article{1+Jach+AgnieszkaNowak-Brzezi\'nska+TJach, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezi\'nska and T Jach}, title = {Wyb\'or algorytmu grupowania a efektywno\'s\'c wyszukiwania dokument\'ow}, journal = {Studia Informatica}, volume = {31}, number = {2A}, pages = {89}, year = {2010} } @Article{2+Jach+AgnieszkaNowak-Brzezi\'nska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezi\'nska}, title = {Finding a relevant document in the clusters of documents’ characteristics}, journal = {Intelligent Information Systems}, volume = {}, number = {s 273}, pages = {283}, year = {2010} } @Article{3+Jach+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing}, journal = {SPRINGER}, volume = {}, number = {}, pages = {201-210}, year = {2014} } @Article{4+Jach+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {etoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {227-238}, year = {2013} } @Article{5+Jach+Nowak-Brzezińska+KocybaJacek, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Kocyba Jacek}, title = {Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm.}, journal = {JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES}, volume = {}, number = {Vol. 22/2013}, pages = {63-70}, year = {2013} } @Article{6+Jach+Nowak-Brzezińska+Xięski, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Xięski}, title = {naliza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych}, journal = {Systemy Wspomagania Decyzji, Wydawnictwo U. Śl.,}, volume = {}, number = {}, pages = {349 - 363}, year = {2013} } @Article{7+Nowak-Brzezińska+Jach, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Jach}, title = {Metoda współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną}, journal = {Systemy Wspomagania decyzji}, volume = {}, number = {}, pages = {91-100}, year = {2013} }