TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: MRÓWKI W SŁUŻBIE OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Powrót

Opis

Rok publikacji: 2017

Specjalność naukowa: sztuczna inteligencja

Typ publikacji: Artykuł

Pismo: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców

Objętość pisma: 312

Numer: 10

Strony: 226-228

Opis: Artykuł opiera się o analizę sugerowanego rozwiązania w sieci ogrzewania centralnego, ale traktuje
temat jako wycinek całego problemu pozostawiając możliwości do integracji systemów w jeden w pełni wydajny
eksploatacyjnie i energetycznie organizm. Przedstawia koncepcję emulacji systemu w modelu informatycznym
tworząc pole dla symulacji zachowań wykraczających poza moment pomiarowy. Koncepcję opartą o zachowania
rojowe z wykorzystaniem metod naturalnych dla optymalizacji wydatkowania energetycznego w takim systemie.
Koncepcję wzbogacenia inżynieryjnego obecnie stosowanych rozwiązań projektowych o niezbędne z punktu
widzenia rozwoju inteligencji budynków sieci analizatorów i czujników pomiarowych.

Link:

Autorzy

© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.