TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: BUDYNKI PASYWNE, CZY REAKTYWNE. NOWE ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE - WSPARCIE ALGORYTMICZNE

Powrót

Opis

Rok publikacji: 2017

Specjalność naukowa: sztuczna inteligencja

Typ publikacji: Artykuł

Pismo: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców

Objętość pisma: 312

Numer: 10

Strony: 220-225

Opis: Kierunki rozwoju w budownictwie energooszczędnym wydają się biec w kierunku wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia, niekorzystnego z punktu widzenia konsumenta, deficytu
energetycznego budynku. Stosowanie fotowoltaiki czy energii wiatru postrzegane jest jako rozwiązanie tego
problemu i stanowi zalążek dla zdefiniowania prosumenta. Niniejsza praca zawiera przedstawienie rozwojowych
kierunków produkcji energii ale przede wszystkim stanowi syntezę zagrożeń związanych z brakiem rozwijania w
budownictwie pasywnym i zeroenergetycznym dążenia do bilansowania środowiskowego projektowanych
rozwiązań. Produkcja energii także z wykorzystaniem OŹE prowadzi do ciągłego i niepowstrzymanego zrzutu
cieplnego do środowiska, który nie utylizowany prowadzi do stałego pogarszania bilansu energetycznego i zmian
klimatycznych.

Link:

Autorzy

© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.