TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

Multimedialne techniki przekazywania informacji, a ich zastosowanie w medycynie

Powrót

Opis

Rok publikacji: 1997

Specjalność naukowa: Inne dziedziny nauki

Typ publikacji: Artykuł

Pismo: Techniki Informatyczne w Medycynie

Objętość pisma: 304

Numer: 2

Strony: 287-296

Opis: Omówienie możliwości transportu informacji multimedialnej w sieciach komputerowych w zunifikowany, koherentny sposób celem wykorzystania w zakresie medycznym

Link:

Autorzy

© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.