TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

Powrót

Jarosław jaroslaw.utracki@us.edu.pl

Mgr Jarosław Utracki

Asystent

bioinformatyka

Pokój nr: 209

32 3689758

jaroslaw.utracki@us.edu.pl

Dodatkowe informacje

Języki Programowania Obiektowego i Graficznego


Problem zaliczeniowy w roku 2016/17

Należy przygotować program umożliwiający zarządzanie flotą samochodów.

Program ma umożliwiać:

• dopisanie nowego pojazdu (jego funkcja, cechy użytkowe i charakterystyczne, opis, uwagi),

• edycję istniejącego pojazdu (za wyjątkiem elementów, które są niezmienne w pojeździe w całym jego okresie eksploatacji np. VIN)

• skasowanie pojazdu z ewidencji

• wyświetlenie operacji wykonywanych (historia) na obiektach bazy

• zapamiętanie bazy danych pojazdów np.  w pliku.

• po uruchomieniu programu automatycznie (i na życzenie - w trakcie jego działania) wyświetlenie przypomnienia o przeglądach rejestracyjnych - tych, które już winny się odbyć i tych, które mają się odbyć w najbliższej przyszłości (okres zafiksowany na stałe: 14dni, lub z możliwością podania daty do której ma następować sprawdzenie)

Program winien być zbudowany obiektowo, należy zaproponować dekompozycję na poszczególne klasy i uzasadnić taki wybór.

Program powinien działać po wgraniu na komputer testowy, czyli musi być przygotowana jego "wersja instalacyjna" jeśli są używane komponenty niestandardowe np qt.

Program musi posiadać dokumentację w formie papierowej w dwu częściach: obsługa użytkowa użytkownika + manual programistyczny z opisem klas i ich współzależności.

Ocena: ocenie podlega sam program, gdzie ocena:

3.0 (dst) obejmuje program działający i umożliwiający założone powyżej czynności, posiadający dokumentację.

4.0 (db) obejmuje kryteria oceny 3.0 + jest napisany w sposób przejrzysty, dekompozycja klas jest logiczna i przemyślana, interfejs jest intuicyjny, a działanie nie generuje powstania błędów.

5.0 (bdb) obejmuje kryteria oceny 4.0 + jest napisany z wykorzystaniem metod optymalizacji i ergonomii pracy oraz zawiera elementy pracy studenta wykraczające poza narzucone ramy zadania.


Konsultacje dla studentów

Wtorek 11.00÷12.00

Środa 11.15÷12.00

Konsultacje odbywają się po uprzednim umówieniu e-mailowym celem zagwarantowania czasu dla umówionego studenta.

Inne witryny internetowe

Języki Programowania (semestr zimowy) - zagadnienia i zadania ETAP POCZĄTKOWY


Języki Programowania Obiektowego i Graficznego (semestr letni)

Lista wydarzeń i projektów

Tytuł Data Autorzy
ITIB'2016 20.06.2016

Statystyki pracownika

-

-

© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.