TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

Pracownicy zakładu

Imię i nazwisko Stanowisko Obszar badawczy Email
Admin ZSI --- --- ksikora@us.edu.pl
Arkadiusz Sacewicz --- --- arkadiusz.sacewicz@us.edu.pl
Tomasz Jach Adiunkt sztuczna inteligencja tomasz.jach@us.edu.pl
Agnieszka Nowak-Brzezińska Adiunkt data mining agnieszka.nowak@us.edu.pl
Jarosław Utracki Asystent bioinformatyka jaroslaw.utracki@us.edu.pl
Mariusz Boryczka Profesor Nadzwyczajny sztuczna inteligencja boryczka@us.edu.pl
Małgorzata Przybyła-Kasperek Adiunkt sztuczna inteligencja malgorzata.przybyla-kasperek@us.edu.pl
Mariusz Sałata --- --- mariusz.salata@us.edu.pl
Wojciech Froelich --- --- wojciech.froelich@us.edu.pl
Tomasz Xięski --- --- tomasz.xieski@us.edu.pl
Irena Fila Wykładowca systemy informatyczne irena.fila@us.edu.pl
Roman Simiński --- --- roman.siminski@us.edu.pl
Barbara Marszał-Paszek Adiunkt sztuczna inteligencja bpaszek@us.edu.pl
Beata Zielosko --- --- beata.zielosko@us.edu.pl
Piotr Paszek Starszy Wykładowca data mining piotr.paszek@us.edu.pl
Daniel Bednarczyk --- --- daniel.bednarczyk@us.edu.pl
© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.