TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

O zakładzie

Zakład Systemów Informatycznych jest częścią Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Instytut ten należy do Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Jego kierownikiem jest  prof. UŚ. dr hab. inż.  Mariusz Boryczka.


Aktualnie w zakładzie zatrudnionych jest dziewiętnastu pracowników dydaktyczno–naukowych, pięciu pracowników pomocniczych. Pracownicy realizują zadania związane z dydaktyką na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w dyscyplinie informatyka, oraz prowadzą badania naukowe w zakresie informatyki.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Systemów Informatycznych obejmują zagadnienia związane z teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmiką, podstawami i językami programowania, metodami wyszukiwania informacji, systemami ekspertowymi, bazami danych i projektowaniem systemów informatycznych, metodami sztucznej inteligencji. Pracownicy zakładu prowadzą wykłady monograficzne, seminaria i pracownie dyplomowe i magisterskie.


Badania naukowe pracowników ZSI koncentrują się na inteligentnych systemach informatycznych. Badania te obejmują zarówno opracowanie podstaw teoretycznych funkcjonowania takich systemów jak i badania poświęcone ich realizacji programowej oraz wdrożeniom w warukach rzeczywistych. Badania prowadzone przez pracowników ZSI obejmowały i obejmują m.in. teorię i praktykę wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizację metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierię wiedzy, weryfikację baz wiedzy, zagadnienia maszynowego uczenia, wykorzystanie metod heurystycznych i ewolucyjnych do rozwiązaywania problemów NP-trudnych. Prowadzone są również prace związane z problamami uczenia sieci neuronowych, rozpoznawaniem dźwięku, przetwarzanie wiedzy niepewnej, optymalizacją procesów wyszukiwawczych w środowisku WWW.© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.