@Book{1+Nowak-Brzezińska+Prof.drhab.inż.AlicjaWakulicz-Deja+drhab.(prof.UŚ)UrszulaBoryczka, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Prof. dr hab.inż. Alicja Wakulicz-Deja and dr hab. (prof. UŚ) Urszula Boryczka}, title = {fundamentals of retrieval information systems - analysis methods}, publisher = {Wydawnictwo EXIT}, address = {Warszawa}, year = {2014} } @Book{2+Marszał-Paszek+Froelich+Nowak-Brzezińska, author = {Barbara Marszał-Paszek and Wojciech Froelich and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {hosen aspects of data analysis}, publisher = {Wydawnictwo EXIT}, address = {Warszawa}, year = {2013} } @Article{3+Jach+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing.}, journal = {SPRINGER}, volume = {}, number = {}, pages = {201-210}, year = {2014} } @Article{4+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Exploratory clustering and visualization}, journal = {Elsevier, Procedia Computer Science}, volume = {}, number = {}, pages = {}, year = {2014} } @Article{5+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Extraction of knowledge from complex data}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 35, No. 2A (116)}, pages = {}, year = {2014} } @Article{6+Nowak-Brzezińska+ArturTuros, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Artur Turos}, title = {Outlier mining - new approach}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 35, No. 2A (116)}, pages = {}, year = {2014} } @Article{7+Simiński+Nowak-Brzezińska, author = {Roman Simiński and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {New inference algorithms based on rules partition}, journal = {CS&P, the 23nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014).}, volume = {}, number = {Informatik-Berichte, vol.245, Humboldt-University.}, pages = {}, year = {2014} } @Article{8+Nowak-Brzezińska+tojkoR.+JendykC.+Drosdzol-CopA.+SadłochaM.+BoruczkowskiD.+OłdakT.+, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and tojko R. and Jendyk C. and Drosdzol-Cop A. and Sadłocha M. and Boruczkowski D. and Ołdak T. and }, title = {The impact of pH and pco2 of the cord blood...}, journal = {Ginekologia Polska}, volume = {}, number = {Nr 8/2014, Ginekol Pol. 2014}, pages = {582-588}, year = {2014} } @Article{9+Nowak-Brzezińska+Przybyła-Kasperek+Prof.drhab.inż.AlicjaWakulicz-Deja, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Małgorzata Przybyła-Kasperek and Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja}, title = {Complex Decision Systems and Conflicts Analysis Problem}, journal = {Fundamenta Informaticae}, volume = {}, number = {127 (1), 2013, IOS Press}, pages = {341-356}, year = {2013} } @Article{10+Nowak-Brzezińska, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Finding outliers in rules - the methods based on cluster analysis}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {239-250}, year = {2013} } @Article{11+Jach+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {etoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {227-238}, year = {2013} } @Article{12+Xięski+Nowak-Brzezińska, author = {Tomasz Xięski and Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Metody reprezentacji danych złożonych}, journal = {Studia Informatica}, volume = {}, number = {Vol. 34, No. 2A (111)}, pages = {215-226}, year = {2013} } @Article{13+Jach+Nowak-Brzezińska+KocybaJacek, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Kocyba Jacek}, title = {Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm.}, journal = {JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES}, volume = {}, number = {Vol. 22/2013}, pages = {63-70}, year = {2013} } @Article{14+Nowak-Brzezińska, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {Rule=based Knowledge bases exploration}, journal = {Systemy Wspomagania Decyzji}, volume = {}, number = {Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Pani Profesor Alicji Wakulicz-Deji}, pages = {303-318}, year = {2013} } @Article{15+Jach+Nowak-Brzezińska+Xięski, author = {Tomasz Jach and Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Xięski}, title = {naliza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych}, journal = {Systemy Wspomagania Decyzji, Wydawnictwo U. Śl.,}, volume = {}, number = {}, pages = {349 - 363}, year = {2013} } @Article{16+Nowak-Brzezińska, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska}, title = {WYKRYWANIE REGUŁ NIETYPOWYCH – METODY OPARTE NA ANALIZIE SKUPIEŃ}, journal = {Systemy Wspomagania decyzji}, volume = {}, number = {isbn 978-83-62462-08-7}, pages = {83- 90}, year = {2013} } @Article{17+Nowak-Brzezińska+Jach, author = {Agnieszka Nowak-Brzezińska and Tomasz Jach}, title = {Metoda współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną}, journal = {Systemy Wspomagania decyzji}, volume = {}, number = {}, pages = {91-100}, year = {2013} }