TOP

University of Silesia
Logo UŚ
Institute of Computer Science

Powrót

Agnieszka agnieszka.nowak@us.edu.pl

Agnieszka Nowak-Brzezińska, Ph.D.

Lecturer

data mining

Number of room: 204

+48 32 368 97 57

http://zsi.ii.us.edu.pl/~nowak/

agnieszka.nowak@us.edu.pl

Education and qualifications

okres czasustopień naukowy/wydarzenie

marzec 2009

doktor w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: Informatyka


czerwiec 2002


magister informatyki, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
czerwiec 2000licencjat z informatyki,  Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski

Additional Informations

Moja praca naukowa (ale i poniekąd dydaktyczna) krąży wokół tematów takich jak: eksploracja danych, sztuczna inteligencja, systemy wyszukiwania informacji, systemy eksertowe czy systemy wspomagania decyzji.

W ramach swojej pracy doktorskiej zajmowałam się optymalizacją metod reprezentacji reguł w dziedzinowych bazach wiedzy oraz optymalizacją procesów wnioskowania w systemach wspomagania decyzji, które zazwyczaj bazują na wiedzy zapisanej właśnie w takich zbiorach danych (z regułami). Użyłam analizy skupień jako metody tworzenia hierarchicznej struktury reguł, co pozwoliło zoptymalizować system ekspertowy a konkretnie algorytmy wnioskowania będące sercem takiego systemu. To mechanizm wnioskowania decyduje o tym jak wiele użytecznej wiedzy i jak szybko, jesteśmy w stanie wydobyć z danego systemu wspomagania decyzji. Gdy baza wiedzy ma strukturę grup reguł, w procesie wnioskowania wystarczy przeszukiwać reprezentantów grup i wybierać grupy relewantne względem poszukiwanych informacji zamiast (jak to miało miejsce w klasycznej formie bazy wiedzy z listą reguł w żaden sposób nieuporządkowaną) przeglądać całą bazę, reguła po regule. To tylko bardzo skrótowo opisana idea rozprawy doktorskiej. Po więcej szczegółów odsyłam do listy publikacji.

Obecnie, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół algorytmów wykrywania odchyleń. Wszystkie moje prace w tym zakresie dotyczą wykrywania danych oraz wiedzy ukrytej w tych danych. Głównymi zagadnieniami nad których chętnie się pochylam są: systemy ekspertowe, systemy z bazami wiedzy, analiza skupień, klasyfikacja, statystyczne metody analizy danych oraz metody i systemy wyszukiwania informacji.

Student Consultations

  • poniedziałek 11.15-12.00

  • wtorek 11.00-12.00

Publications List

Title Date Authors from the departements
fundamentals of retrieval information systems - analysis methods 2014-06
hosen aspects of data analysis 2013-11
The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing. 2014-07
Exploratory clustering and visualization 2014-09
Extraction of knowledge from complex data 2014-05
Outlier mining - new approach 2014-05
New inference algorithms based on rules partition 2014-09
The impact of pH and pco2 of the cord blood... 2014-09
Complex Decision Systems and Conflicts Analysis Problem 2013-07
Finding outliers in rules - the methods based on cluster analysis 2013-05
etoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji 2013-05
Metody reprezentacji danych złożonych 2013-05
Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm. 2013-10
Rule=based Knowledge bases exploration 2013-12
naliza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych 2013-12
WYKRYWANIE REGUŁ NIETYPOWYCH – METODY OPARTE NA ANALIZIE SKUPIEŃ 2013-05
Metoda współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną 2013-12

Academic Courses

    No courses.

Employee stats

-

-

© University of Silesia. Created by Krzysztof Sikora, as thesis.