TOP

Uniwersytet Śląski
Logo UŚ
Instytut Informatyki

Witamy na stronie Zakładu Systemów Informatycznych

Możesz tutaj znaleźć potrzebne informacje na temat pracowników, badań jakie prowadzimy oraz zajeć dydaktycznych.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Blok Informacyjny

Zakład Systemów Informatycznych jest częścią Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Instytut ten należy do Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Jego kierownikiem jest prof. UŚ. dr hab. inż. Mariusz Boryczka. Pracownicy realizują zadania związane z dydaktyką na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w dyscyplinie informatyka, oraz prowadzą badania naukowe w zakresie informatyki. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Systemów Informatycznych obejmują zagadnienia związane z teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmiką, podstawami i językami programowania, metodami wyszukiwania informacji, systemami ekspertowymi, bazami danych i projektowaniem systemów informatycznych, metodami sztucznej inteligencji. Pracownicy zakładu prowadzą wykłady monograficzne, seminaria i pracownie dyplomowe i magisterskie. Badania naukowe pracowników ZSI koncentrują się na inteligentnych systemach informatycznych. Badania te obejmują zarówno opracowanie podstaw teoretycznych funkcjonowania takich systemów jak i badania poświęcone ich realizacji programowej oraz wdrożeniom w warukach rzeczywistych. Badania prowadzone przez pracowników ZSI obejmowały i obejmują m.in. teorię i praktykę wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizację metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierię wiedzy, weryfikację baz wiedzy, zagadnienia maszynowego uczenia, wykorzystanie metod heurystycznych i ewolucyjnych do rozwiązaywania problemów NP-trudnych. Prowadzone są również prace związane z problamami uczenia sieci neuronowych, rozpoznawaniem dźwięku, przetwarzanie wiedzy niepewnej, optymalizacją procesów wyszukiwawczych w środowisku WWW


Dowiedz się więcej
© Uniwersytet Śląski. Stworzone przez Krzysztofa Sikorę, jako praca inżynierska.